ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ʙᴀ ʜợᴘ đồɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴋý 𝟹 ʜợᴘ đồɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠớɪ ɴɢᴀ, ᴍỹ, ɴʜậᴛ, ᴛʜᴇᴏ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ.

ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠớɪ ǫᴜốᴄ ʜộɪ ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ᴋɪɴʜ ᴛế xã ʜộɪ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟻/𝟽, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ ᴘʜíᴀ ɴɢᴀ đã xᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟷 ɢɪᴀ ᴄôɴɢ. ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đóɴɢ ốɴɢ đã ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴠà đᴀɴɢ đượᴄ ᴋɪểᴍ địɴʜ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴛạɪ ɴɢᴀ; ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟾 sẽ đượᴄ đóɴɢ ốɴɢ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟸 ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ ɴᴀʏ.

ʜợᴘ đồɴɢ ᴠớɪ ᴍỹ, ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ sẽ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟾. ɴʜà ᴍáʏ sảɴ xᴜấᴛ ᴠớɪ ǫᴜʏ ᴍô đạᴛ ᴛớɪ 𝟸𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ đã đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ xâʏ ᴅựɴɢ ᴠà ᴄʜᴜẩɴ ʙị đɪ ᴠàᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ 𝟼 ᴛʜáɴɢ đầᴜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸.

“ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đã đượᴄ ᴋʜởɪ độɴɢ ᴠà đᴀɴɢ đẩʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛɪếɴ độ ᴛừ ɢɪờ đếɴ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ”, ôɴɢ ʟᴏɴɢ ɴóɪ.

ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛʀướᴄ ǫᴜốᴄ ʜộɪ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟻/𝟽. Ảɴʜ: ɢɪᴀɴɢ ʜᴜʏ

ᴛʜᴇᴏ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʏ ᴛế, ǫᴜý 𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴘʜâɴ ʟậᴘ, ɴᴜôɪ ᴄấʏ ᴠɪʀᴜs ᴍở đườɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ; ʟà ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ Đôɴɢ ɴᴀᴍ Á ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟹. Đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴍũɪ ᴛɪêᴍ ᴛʜứ 𝟸 sẽ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠà sẽ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ đăɴɢ ᴋý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʜɪệɴ ᴄó ᴄáᴄ ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ, ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ, ʜợᴘ đồɴɢ ᴠà ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢᴜồɴ ᴠɪệɴ ᴛʀợ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ᴍỹ, ɴʜậᴛ, ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ, ᴀɴʜ ᴠà ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴋʜáᴄ ᴠớɪ số ʟượɴɢ ᴛʀêɴ 𝟷𝟹𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ; đᴀɴɢ ɴỗ ʟựᴄ đàᴍ ᴘʜáɴ ᴋý ᴋếᴛ ᴛʀêɴ 𝟺𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ để ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ʟêɴ 𝟷𝟽𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷.

ʀɪêɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟽, ʜơɴ 𝟷𝟸 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ sẽ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đᴀɴɢ ᴄó ᴅịᴄʜ; ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʟà đầᴜ ᴛàᴜ ᴋɪɴʜ ᴛế; ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴋʜáᴄ để ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ưᴜ ᴛɪêɴ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ 𝟸𝟷 ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ.

ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đầᴜ ᴛɪêɴ đượᴄ ᴋý ᴋếᴛ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴛừ ᴄᴏᴠᴀx ᴠớɪ 𝟹𝟾,𝟿 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ. ɴỗ ʟựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴠà ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đượᴄ ᴛʜúᴄ đẩʏ ᴍạɴʜ ᴍẽ ᴠớɪ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄᴜộᴄ đàᴍ ᴘʜáɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ɢặᴘ sᴏɴɢ ᴘʜươɴɢ, đᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄủᴀ ᴛổɴɢ ʙí ᴛʜư, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ǫᴜốᴄ ʜộɪ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴠà đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋʜả ǫᴜᴀɴ.

ᴅᴏ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴋʜᴀɴ ʜɪếᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ, ᴋʜả ɴăɴɢ sảɴ xᴜấᴛ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà ᴍáʏ ᴄó ʜạɴ, (ᴄᴏᴠᴀx ᴄᴜɴɢ ứɴɢ 𝟹,𝟾𝟼 ᴛỷ ʟɪềᴜ ɴʜưɴɢ đếɴ ɴᴀʏ ᴍớɪ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ đượᴄ đượᴄ 𝟾𝟿,𝟾 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴄʜᴏ 𝟷𝟹𝟹 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ đạᴛ 𝟸,𝟻% ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ); ᴄáᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ sảɴ xᴜấᴛ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄủᴀ ᴛʜế ɢɪớɪ ɴʜư Ấɴ Độ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴặɴɢ ɴề ᴄủᴀ đạɪ ᴅịᴄʜ ɴêɴ đã ᴅừɴɢ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɴướᴄ.

ᴛíɴʜ đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟽, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ 𝟷𝟻 đợᴛ ᴠớɪ ɢầɴ 𝟷𝟶,𝟸 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛừ ᴄáᴄ ɴɢᴜồɴ ᴠɪệɴ ᴛʀợ ᴄủᴀ ᴄᴏᴠᴀx ғᴀᴄɪʟɪᴛʏ, ɴʜậᴛ ʙảɴ, ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ɴɢᴀ ᴠà ʜợᴘ đồɴɢ ᴍᴜᴀ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄủᴀ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ, ᴘғɪᴢᴇʀ. ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟽/𝟸𝟶𝟸𝟷 sẽ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ ᴋʜᴏảɴɢ ɢầɴ 𝟼,𝟾 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ (𝟻𝟻𝟸.𝟸𝟺𝟶 ʟɪềᴜ ᴄủᴀ ᴘғɪᴢᴇʀ, 𝟹.𝟶𝟶𝟶.𝟶𝟼𝟶 ʟɪềᴜ ᴄủᴀ ᴍᴏᴅᴇᴍᴀ ᴅᴏ ᴍỹ ᴠɪệɴ ᴛʀợ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄᴏᴠᴀxx, 𝟷.𝟼𝟾𝟸.𝟺𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ᴄủᴀ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ ᴅᴏ ᴄᴏᴠᴀx ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ, 𝟷.𝟸𝟸𝟾.𝟻𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ᴄủᴀ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ ᴍᴜᴀ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴠᴀᴄxɪɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà 𝟺𝟷𝟻.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀợ).

ᴄả ɴướᴄ đã ᴛɪêᴍ đượᴄ ᴛʀêɴ 𝟺,𝟺 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛổɴɢ số ᴛʀêɴ 𝟼,𝟷 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜâɴ ʙổ 𝟷𝟷 đợᴛ (đạᴛ 𝟽𝟸,𝟷%), ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʜơɴ 𝟺 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴍộᴛ ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴠà ʜơɴ 𝟹𝟹𝟺.𝟻𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ.

Theo: Vnexpress

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*